Regulamin

REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

 

 

SPIS TREŚCI:

I Postanowienia ogólne

II Oferta sklepu

III Zamówienia

IV Płatności

V Koszty dostawy

VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

IX Uszkodzenia i braki w transporcie

X Dane osobowe 

XI Polityka prywatności

XII Postanowienia końcowe 

 

I Postanowienia ogólne


 1. Sklep internetowy BoldSport działający pod adresem www.boldsport.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży internetowej.
  Właścicielem sklepu jest BoldSport Katarzyna Chyczewska z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 119a/8, NIP 5671752853, REGON 368120012
  2. Sklep internetowy www.boldsport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
  BoldSport, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  ING Bank Śląski: 30 1050 1025 1000 0091 2102 6919

SWIFT banku: INGBPLPW

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej
sklep@boldsport.pl (24h na dobę/7 dni w tygodniu)
lub na numer telefonu
510 421 350 bądź 510 421 360

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
w soboty w godzinach 10.00 - 14.00.

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – BoldSport Katarzyna Chyczewska
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.boldsport.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin - niniejszy regulamin.

II Oferta sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. 
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.


III Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu www.boldsport.pl
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@boldsport.pl

 1. c) Telefonicznie pod numerami: 510 421 350 oraz 510 421 360
  2) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3) Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. 
  4) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
  5) O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem.
  6) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, czas realizacji wysyłki dostępny jest w zakładce Czas i koszty dostawy
  7) Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  8) Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt 4.

9) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


IV Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych nie obejmuje produktów będących w promocji cenowej.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby: 
a) Płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
b) Płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia). 
c) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy PayU.
d) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy Płatności Shoper.
e) Płatność za pośrednictwem kredytu ratalnego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3) W przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej. 
5) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta. 
6) „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
„Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)” 

7) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V Koszty dostawy

1) Koszty dostawy dostępne są w odrębnej zakładce Czas i koszty dostawy stanowiącej integralną część regulaminu. 


VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie wysłać można na adres:
BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@boldsport.pl
4) Mogą Państwo skorzystać ze przedstawionego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 


BoldSport Katarzyna Chyczewska

Al. Jerozolimskie 119a/8

02-017 Warszawa

Tel : 510 421 350

mail: Sklep@boldsport.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ……….zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Kwota zwrotu………

Dane do przelewu……………………………………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6) W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7) Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
c) Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
e) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

VII Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 

1) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub mailowo na adres sklep@boldsport.pl
4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

1) Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@boldsport.pl
4) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego

produktu/elementu.

6) Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się pod linkiem: Protokół reklamacyjny

Może znacznie przyspieszyć to procedurę reklamacyjną
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6) Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7) Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/IX Uszkodzenia i braki w transporcie

1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.
3) Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.


X Dane osobowe 

Informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych  zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem strony www.boldsport.pl jest: BoldSport Katarzyna Chyczewska, Al. Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa, NIP: 5671752853, REGON: 368120012

Dane kontaktowe Administratora:

info@boldsport.pl

Tel: 510 421 350

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz dokonać zakupu w naszym Sklepie, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, tj:

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy

- Adres dostawy towaru

- Adres do faktury VAT (jeśli jest inny niż adres dostawy)

- Numer telefonu

- Adres e-mail

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu poprawnego wywiązania się z zawartej z Tobą umowy, czyli dostarczeniu Ci zamawianego produktu.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu poprawnego wywiązania się z zawartej z Tobą umowy, czyli dostarczeniu Ci zamawianego produktu.

Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Nie wykorzystujemy tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym sklepie internetowym są

– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze sklepem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających sklep w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników sklepu co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w sklepie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym sklepie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z działaniem naszego sklepu korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:


– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki. - Google Poland sp. z o.o, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)* - Google Poland sp. z o.o, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników sklepu - Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za zamówienie -  Blue  Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

- dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za zamówienie - PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań 

– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur - Asseco Business Solutions S.A.Oddział w Warszawie, ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa                                                                   

– dostawcy oprogramowania sklepu internetowego - Dreamcommerce SA, ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków

– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową - Biuro Rachunkowe Adam Misztal, ul. Grunwaldzka 6, 09-120 Nowe Miasto

– firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe:

- DPD Polska, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

- FedEx Express Polska Sp. z o.o., ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

- DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa

- TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o., ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa

- Centrala Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

- R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

*W tym przypadku może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub

– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z dokonanym w naszym sklepie zakupem w szczególności reklamacji, rękojmi itd.  lub                                    

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo do:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
– z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: info@boldsport.pl, Tel 510 421 350

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PROFILOWANIE


W naszym Sklepie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do twoich zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane.
W Sklepie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do BoldSport Katarzyna Chyczewska.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
BoldSport Katarzyna Chyczewska używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym sklepie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.


XII Postanowienia końcowe 


1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta. 
2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C. 
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy BoldSport Katarzyna Chyczewska i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy. 
4) Regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2018. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.boldsport.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU obowiązujący do 24.05.2018 r.

 

 

SPIS TREŚCI:

I Postanowienia ogólne

II Oferta sklepu

III Zamówienia

IV Płatności

V Koszty dostawy

VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

IX Uszkodzenia i braki w transporcie

X Dane osobowe 

XI Polityka prywatności

XII Postanowienia końcowe 

 

I Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy BoldSport działający pod adresem www.boldsport.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży internetowej.
Właścicielem sklepu jest BoldSport Katarzyna Chyczewska z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 119a/8, NIP 5671752853, REGON 368120012
2. Sklep internetowy www.boldsport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
BoldSport, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa

Konto bankowe Sprzedawcy:
ING Bank Śląski: 30 1050 1025 1000 0091 2102 6919

SWIFT banku: INGBPLPW

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej
sklep@boldsport.pl (24h na dobę/7 dni w tygodniu)
lub na numer telefonu
510 421 350 bądź 510 421 360

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
w soboty w godzinach 10.00 - 14.00.

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – BoldSport Katarzyna Chyczewska
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.boldsport.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin - niniejszy regulamin.

II Oferta sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. 
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.


III Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu www.boldsport.pl
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@boldsport.pl

c) Telefonicznie pod numerami: 510 421 350 oraz 510 421 360
2) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3) Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. 
4) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
5) O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem.
6) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, czas realizacji wysyłki dostępny jest w zakładce Czas i koszty dostawy
7) Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8) Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt 4.

9) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


IV Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych nie obejmuje produktów będących w promocji cenowej.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby: 
a) Płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
b) Płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia). 
c) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy PayU.
d) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy Płatności Shoper.
e) Płatność za pośrednictwem kredytu ratalnego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18

d) Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3) W przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej. 
5) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta. 
6) „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
„Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)” 

7) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V Koszty dostawy

1) Koszty dostawy dostępne są w odrębnej zakładce Czas i koszty dostawy stanowiącej integralną część regulaminu. 


VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie wysłać można na adres:
BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@boldsport.pl
4) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego pod linkiem Oświadczenie oraz wzoru przedstawionego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 


BoldSport Katarzyna Chyczewska

Al. Jerozolimskie 119a/8

02-017 Warszawa

Tel : 510 421 350

mail: Sklep@boldsport.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ……….zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Kwota zwrotu………

Dane do przelewu……………………………………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6) W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7) Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
c) Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
e) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

VII Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 

1) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub mailowo na adres sklep@boldsport.pl
4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

1) Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@boldsport.pl
4) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego

produktu/elementu.

6) Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się pod linkiem: Protokół reklamacyjny

Może znacznie przyspieszyć to procedurę reklamacyjną
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6) Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7) Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/IX Uszkodzenia i braki w transporcie

1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.
3) Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.


X Dane osobowe 

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez BoldSport Katarzyna Chyczewska, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
2) Do pełnego korzystania ze sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Ich brak zablokuje realizację czynności, której te dane dotyczą: W przypadku formularza zamówienia - pełne dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszania, a w wypadku firmy także dane do Faktury VAT (np. NIP). Dane te są niezbędne do zrealizowania transakcji.
3) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia. 
4) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta. 

XI Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do BoldSport Katarzyna Chyczewska.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
BoldSport Katarzyna Chyczewska używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


XII Postanowienia końcowe 


1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta. 
2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C. 
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy BoldSport Katarzyna Chyczewska i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy. 
4) Regulamin obowiązuje od dnia 31-08-2017. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.boldsport.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU obowiązujący do 30.08.2017 r:

SPIS TREŚCI:

I Postanowienia ogólne

II Oferta sklepu

III Zamówienia

IV Płatności

V Koszty dostawy

VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

IX Uszkodzenia i braki w transporcie

X Dane osobowe 

XI Polityka prywatności

XII Postanowienia końcowe 

 

I Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy BoldSport działający pod adresem www.boldsport.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży internetowej.
Właścicielem sklepu jest Lookas Łukasz Chyczewski z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 119a/8, NIP 9512059047, REGON 146003554

2. Sklep internetowy www.boldsport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
Lookas, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa

Konto bankowe Sprzedawcy:
ING Bank Śląski: 79 1050 1025 1000 0022 8928 0923
SWIFT banku: INGBPLPW

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej
sklep@boldsport.pl (24h na dobę/7 dni w tygodniu)
lub na numer telefonu
510 421 350 bądź 510 421 360

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
w soboty w godzinach 10.00 - 14.00.

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – Firma Lookas Łukasz Chyczewski
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.boldsport.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin - niniejszy regulamin.

II Oferta sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. 
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.


III Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu www.boldsport.pl
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@boldsport.pl

c) Telefonicznie pod numerami: 510 421 350 oraz 510 421 360
2) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3) Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. 
4) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
5) O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem.
6) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, czas realizacji wysyłki dostępny jest w zakładce Czas i koszty dostawy
7) Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

8) Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt 4.

9) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


IV Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych nie obejmuje produktów będących w promocji cenowej.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby: 
a) Płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
b) Płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia). 
c) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy PayU.
d) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy Płatności Shoper.
e) Płatność za pośrednictwem kredytu ratalnego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18

d) Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3) W przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej. 
5) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta. 
6) „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
„Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)” 

7) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V Koszty dostawy

1) Koszty dostawy dostępne są w odrębnej zakładce Czas i koszty dostawy stanowiącej integralną część regulaminu. 


VI Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie wysłać można na adres: Lookas Łukasz Chyczewski, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@boldsport.pl
4) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego pod linkiem Oświadczenie oraz wzoru przedstawionego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Lookas Łukasz Chyczewski

Al. Jerozolimskie 119a/8

02-017 Warszawa

Tel : 510 421 350

mail: Sklep@boldsport.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ……….zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Kwota zwrotu………

Dane do przelewu……………………………………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6) W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7) Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
c) Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VII Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 

1) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Lookas Łukasz Chyczewski, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa lub mailowo na adres sklep@boldsport.pl
4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VIII Reklamacje związane z zamówieniami 

1) Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@boldsport.pl
4) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego

produktu/elementu.

6) Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się pod linkiem: Protokół reklamacyjny

Może znacznie przyspieszyć to procedurę reklamacyjną
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6) Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7) Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/IX Uszkodzenia i braki w transporcie

1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.
3) Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.


X Dane osobowe 

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Lookas Łukasz Chyczewski, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Lookas Łukasz Chyczewski, Aleje Jerozolimskie 119a/8, 02-017 Warszawa i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
2) Do pełnego korzystania ze sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Ich brak zablokuje realizację czynności, której te dane dotyczą: W przypadku formularza zamówienia - pełne dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszania, a w wypadku firmy także dane do Faktury VAT (np. NIP). Dane te są niezbędne do zrealizowania transakcji.
3) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia. 
4) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta. 

XI Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Lookas Łukasz Chyczewski.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Lookas Łukasz Chyczewski używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


XII Postanowienia końcowe 


1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta. 
2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C. 
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy Lookas Łukasz Chyczewski i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy. 
4) Regulamin obowiązuje od dnia 26-05-2016. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.boldsport.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl